Nyhetsarkiv

Verdenskulturminne

Verdenskulturminnet Bryggen er rester av gammel havnebebyggelse langs østsiden av Vågen – Bergens sentrale havn. Bebyggelsen ble gjenreist etter en brann i 1702 som la hele byen i aske. Etter sanering og branner i vårt århundre står ca en fjerdedel igjen.

Bygningene er oppført som tømrede loft i såkalte “gårder”, dvs. som lange husrekker på en eller to sider av en felles gårdspassasje. I bakre del ligger en del steinkjellere som går tilbake til 14-1500-tallet. Her er i nyere tid ført fram en branngate, på tvers av bebyggelsen. Området er i dag en levende historisk bydel på ca 13 mål med 61 fredete bygninger.

For mer info se:

http://www.stiftelsenbryggen.no

Trykk ” Verdensarven Bryggen” på menyen øverst.


” Bryggen blir først rammet når havet stiger” – sier forskerne.

Vi skal påvirke våre myndigheter til å handle.
Teknisk er det mulig å redde Bryggen i Bergen.

Bryggens Venner trenger deg- NÅ!

Du kan melde deg inn ved å sende e-post til kontakt@bryggensvenner.no,
ringe eller sende SMS til 91194444, eller meld deg inn via vårt kontaktskjema ved å klikke her

 

Interaktiv tidslinje

Følg oss på FB