Nyhetsarkiv

Styret


Styrets medlemmer:


Styreleder:

Petter A. Visted, tlf. 90 03 50 95


Nestleder:

Jan H. Sunde tlf. 90114896


Styremedlemmer:

Beate Roscher Salen tlf. 41216349

Connie Moberg tlf. 90 29 48 98

Gunnstein Akselberg


Vara:

Bodil B. Richardsen

Inger Gjesdahl

Følg oss på FB