Nyhetsarkiv

Oppsummering

Nye Hansabyopplevelser

Tekst: Reidun BorgmannI april 2014 dro 50 Bryggevenner på ny reise i hansabyenes historie. Målet var Rostock, Wismar
og Stralsund. Utmerkede reiseledere var Ragnar Waagebø,Connie Moberg og Gerd Marit Grinde.

På vei til Rostock, hvor vi skulle bo under turen, fikk vi en rundtur i Potsdam som i nydelig vær bød på
flotte slott og nydelige parker, bl.a. Sans Souci, hvor viinntok lunsj i paviljongen Drachenhaus.

Underveis kåserte Ole Røsholt i kjent engasjerende stil;han begynte på en innføring i  hansabyenes historie, deres vekst og fall, og mer skulle følge senere . Videre mot Rostock gikk ferden gjennom nokså kjedelig landskap , hvilket, sammen med en kraftig lunsj og litt vin, førte til at praten stilnet.
Radisson Blu i Rostock skulle vise seg å være et bra hotell for oppholdet. Buffeten ankomstkvelden smakte godt, og frokostene var gode.

De neste to dagene besøkte vi henholdsvis Wismar og Stralsund. Byene har mange felles trekk: De ligger begge til Østersjøen og fikk bystatus tidlig på 1200-tallet. Begge hadde behov for beskyttelse mot piratene i Østersjøen, og gikk derfor i 1259 med i Hansaforbundet.Videre står byene på FNs verdensarvliste, hvilket skyldes godt bevarte bykjerner fra middelalderen, og at oppbyggingen
etter bombingen under 2.verdenskrig tok hensyn til og fulgte de opprinnelige byplanene.

Wismars imponerende torv, for øvrig et av de største i Nord-Tyskland, er omgitt av interessante bygninger. Rådhuset i sengotisk/klassisk stil har en kjeller som inneholder et fint bymuseum under imponerende  hvelvinger. Fra denne bygningen ble det i Hansatiden solgt salt og ull. En paviljong på torvet inneholder byens gamle brønn med interessante utsmykninger; historien sier at
dersom borgermesteren ikke var fornøyd med borgernes vandel og handel stengte han vannet, hvilket var katastrofalt spesielt for ølbryggerne i byen! På torvet ligger også restauranten
«Alter Schwede» i et såkalt gavlhus fra 1380. Navnet kommer fra tiden(1648-1803) da Sverige hadde herredømme over store deler av Mecklenburg-Vorpommeren.

Wismar har tre store kirker, hvorav kun den ene, St.Nikolai fra 1300-tallet, kom uskadd fra 2.verdenskrig. Dette var de sjøfarernes kirke.  Den gruppen som ble guidet hit fikk for øvrig en uventet flott opplevelse, da guiden, som var hasteinnkalt i den egentlige guidens fravær, bød på en
improvisert orgelkonsert – så var han da også egentlig organist!


De to andre kirkene, bygget i murstein og påbegynt på 1200-tallet, ble begge betydelig ødelagt under krigen. Av den ene, St. Maria, står bare et flott 80 m høyt klokketårn tilbake, men med ruiner som forteller hvilken enorm kirke dette har vært.  Den andre, St. Georg, ble tilnærmet ruin, men er siden 1990  såpass gjenoppbygget at det nå holdes konserter og kunst-utstillinger i kirkerommet.

Etter lunsj var det litt fritid man kunne bruke til vandring i den interessante og hyggelige byen, men været var såpass utrivelig at de fleste søkte tilflukt i «Alter Schwede» ! Dagen ble avsluttet med en deilig middag i «Restaurant Ratskeller Rostock».

Stralsunds bykjerne har nok et større preg av middelalder enn Wismar.  Vi merket oss også et idyllisk og vakkert boligområde med godt bevarte bindingsverkshus fra 17-1800 tallet;  dette og andre betydelig eldre og interessante bygninger ble heldigvis ikke ødelagt da byen ble bombet ved en feiltagelse i krigens siste fase. Kanskje det var (noe av) grunnen til at den  opprinnelige byplanen ble beholdt under gjenoppbygging og rekonstruksjon, slik at byen i dag har det fine middelalder -
preget turister og innbyggere kan glede seg over.Innbyggerne feirer fortsatt Sveriges kong Gustav Adolf som i 1630 reddet byen fra fiender – en flott byste med tilhørende  inskripsjon står i en imponerende bygning på det ene av byens to torv.

Som Wismar sliter Stralsund med nedgangstider og høy arbeids-ledighet. På slutten av DDR tiden var den 20%, men er dog bedret til 12%. En viss optimisme råder, kunne guiden fortelle, og byen
ligger gunstig til som inngangsport til Rugen – et yndet ferie-område. Turisme betyr svært mye for disse byene. Som avslutning hadde vi en båttur på havnen – oppmerksomheten ble nok først og fremst rettet mot et stort skipsverft som nettopp hadde gått konkurs – illustrert ved 3 åpenbart uferdige store ferjer bestilt av danske DFDS.


Siste dagen var viet Rostock.
Byen fikk bystatus i 1218 og kom tidlig med i Hansaforbundet.Rostock ble en meget rik og mektig by, grunnlagt på handel spesielt med ull, pels, honning og salt. Storhetstiden var på 1200-tallet.
Nord-Europas eldste universitet ligger her, grunnlagt allerede i 1419. Hovedbegivenheten denne dagen var mottagelse i rådhuset ved selveste overborgermesteren Roland Methling. Han snakket lenge og varmt om de gamle båndene mellom Nord-Tyskland, representert ved hansabyene, og Norge, spesielt Bergen, selvfølgelig. Vi fikk bl.a. høre at vanskelige tyske gutter ble sendt til Bergen for å lære et håndverk. Samtidig stod Bergen langt nede på rangstigen over hansabyene!
Janicke Runshaug Foss takket for mottagelsen, hilste fra Bergens  ordfører Trude Dreveland, og overrakte et trykk av Audun Hetland, «Oversvømmelse på Bryggen» ,samt en bok om Bryggen og Bergen.  Det vanket også gaver fra overborgermesteren.

Deretter var det omvisning i rådhuset. Bygningen har fortsatt deler av den opprinnelige som er fra 1200-tallet, den ligger flott til på Neuer Markt, med en elegant fasade i rosa barokk!
Den påfølgende byvandringen gikk bl.a. til den imponerende universitetsbygningen, men det fineste var kan hende klokkespillet og uret på Marienkirche – et klenodium fra 1472 som viser både
klokkeslett og kalender!
For øvrig var hovedgaten, Krøpelinerstrasse, pyntet til påske med boder som hadde fristelser for både øye og gane – som bare tyskere kan!

Oppholdet ble avsluttet med en bedre lunsj i et nyrestaurert gammelt hus,Zwanzig 12. Der ble vi underholdt av to fremragende unge kvinnelige musikere, en sopran og en fiolinist, som fremførte viser og sanger både fra Skandinavia og Tyskland. En virkelig flott avslutning på en innholdsrik tur.Visste DU at vi har et verdensarvsted i vår midte?

Folk kommer fra hele verden for å se på Bryggen, ta bilder av Bryggen, filme Brygge, ta guidede turer på Bryggen, og få Bryggen-feelingen. Men hva vet vi egentlig om verdensarvstedet, vi som bor i Bergen?


Dette var utgangspunktet for mange innlegg og en frisk debatt på Bryggens Venners høstmøte. Her var «alle» som spiller en rolle i Bryggen-sammenheng invitert til å delta i debatten om hvordan verdensarvstedet i dag nyttes av innbyggerne, hvordan vi kan samarbeide om å ta vare på Bryggen i fremtiden og så ble også dette en debatt om hvordan Bybanen kan komme seg gjennom byen og nordover. Skal traseen gå over Bryggen, i tunnel eller er der andre muligheter?


Bryggen fikk tidlig verdensarvstatus og det er et stort ansvar byen, fylket og staten har fått for å ivareta Bryggen.


– Mange slag må kjempes hver eneste dag for å holde tritt med det store vedlikeholdsarbeidet som hele tiden trengs på Bryggen, så fylkeskonservator Morten Ekerhovd blant annet i sitt innlegg.


– Det er også et stort informasjonsunderskudd på Bryggen. Det å ta hånd om det enorme informasjonsbehovet og –plikten er en stor jobb. Dette er vi i gang med, og ser på hvordan vi kan ta i bruk digital formidling, påpekte direktør Per Øyvind Riise i Bymuseet.


Ved siden av disse to var Olav Steen i ICOMOS representert på møtet, seniorrådgiverne Iver Schonhowd og Lisen Roll fra Riksantikvaren, byantikvar Johanne Gillow, Lasse Bjørkhaug og Bernt-Håvard Øyen representerte Stiftelsen Bryggen, byråd for byutvikling Filip Rygg deltok, og det gjorde også gruppeleder for Arbeiderpartiet i Bystyret, Harald Schelderup. De bidro til å få en god debatt og gode innlegg i løpet av kvelden.


Publikum var bekymret over muligheten for en bybanetrase over Bryggen og hvorledes det ville påvirke Bryggen og området som helhet.  De var frustrert over uklare og ulike signaler fra politikerne og antikvariske myndigheter.


- Uansett resultat må vi bruke debatten om bybane på Bryggen til å høyne bevisstheten om Bryggen, sa Filip Rygg. Han avsluttet med at målet må være at Bryggen blir et enda mer sentralt sted i byen i fremtiden.


Det lover bra, og Bryggens Venner med sine mange støttespillere vil følge opp hans lovnader i tiden fremover.……………………………………………………………………………………………………………………………>>>>

Bybanetrase skapte Brygge-debatt

Skal Bybanen nordover til Åsane gå over Bryggen, eller bør det velges en annen trasé? Dette var til debatt på Bryggens Venners høstmøte 2. oktober 2012. Og planlegger for utbyggingen Håkon Rasmussen, fikk langt flere spørsmål fra salen enn Byantikvarens representant, Jonatan Krzywinski.


Utbyggingen av en ny Bybane til Åsane tar tid, og for å holde tempoet oppe, er nå planleggingen i gang. Det planarbeidet som nå Bybanekontoret i samarbeid med Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Statens Vegvesen er i gang med, er første skritt på veien mot Bybanen til Åsane. Og for å komme dit må banen gjennom byen. Den konsekvensutredningen som nå er i gang, er en krevende oppgave.


– Vi kartlegger alle mulighetene for å få Bybanen videre gjennom byen og nordover. Når vi har det på plass skal vi sammenstille konsekvensene og gi en anbefaling, som så skal på høring våren 2013. Etter høringsrunden er det Bystyrets tur, som skal fatte det endelige vedtaket om trasé. Planene skal være ferdig i 2014, og utbyggingen er planlagt å starte i 2016, slo Rasmussen fast. Byrådet ønsker å holde tempoet oppe i denne saken. Bybanen er blitt populær og flere bydeler ønsker seg Bybanen.


Samarbeid og dialog

Bybane-planleggerne jobber tett sammen med antikvariske myndigheter i denne viktige utbyggingen, og Rasmussen påpekte at det er ønskelig med minst mulig konflikt. Derfor brukes det nå godt med tid på å hente inn mest mulig informasjon i denne kunnskapsfasen, hvor det ses på flere ulike alternativer å krysse byen på. Utfordringer man støter på i de ulike alternativene kartlegges og vurderes også.


Jonatan Krzywinski gjorde det klart at Byantikvaren var inne i prosessen og at antikvaren gir råd i forbindelse med utbyggingen. Ennå har ikke kontoret konkludert i denne saken, fordi mye fremdeles er uklart.


Krzywinski presenterte de utfordringene som er knyttet til de trasévalgene som Bybanen nå vurderer, og han fremholdt at det er så mange kulturminner i sentrum av Bergen at det er vanskelig å velge mellom alternativene. Han påpekte også at arkeologer må inn i arbeidet nesten uansett trasévalg, gitt de alternativene det nå arbeides med.


Møtte motstand og mange spørsmål

Mange ønsket ordet til debatten etter de to innleggene. Og de som tok ordet, ga stort sett uttrykk for bekymring over konsekvensene av en Bybane på Bryggen. Også Stiftelsen Bryggen har gått sterkt ut og vært motstander av en utbygging på Bryggen.


Bryggens Venner er opptatt av at alternativene utredes grundig og at en har fokus på å komme til en best mulig løsning i forhold til kulturminnene og Bryggens verdensarvstatus.

– Bryggens Venner følger utviklingen tett og vi skal ikke se bort fra at spørsmålet kommer opp igjen på et nytt medlemsmøte i løpet av våren 2013 når de endelige anbefalingene er klare og skal ut på høring, sier Janicke Runshaug Foss, styreleder i Bryggens Venner.

Tone Hartvedt


Les presentasjonen til Jonatan Krzywinski i PDF format

Les presentasjonen til Håkon Rasmussen i PDF format

……………………………………………………………………………………………………………………………>>>>

Jubileumsårsmøte – Bryggen-mysteriet av Gunnar Staalesen

2012-årsmøtet i Bryggens Venner sto i jubileets tegn. 50 år med bevaringshistorie for Bryggen ble behørig markert. 24. november går den ordentlige festen av stabelen. Årsmøtet med derpåfølgende medlemsmøte var en fin opptakt med lansering av Gunnar Staalesens “Bryggen-mysteriet” – spesialskrevet for Bryggens Venners 50 års jubileum.

- Hvordan skal vi spre kunnskap og interesse for Bryggen og Bryggens historie? En måte å nå ut på er å utfordre Gunnar Staalesen til å skrive en kort-krim som finner sted på Bryggen, sa styreleder i Bryggens Venner Janicke Runshaug Foss da hun introduserte Gunnar Staalesen som kveldens hovedtaler på årsmøtet. Hun benyttet samtidig anledningen til å takke Staalesen for å ta utfordringen og skrive boken.


Staalesens bok er trykket opp i 2 000 eksemplarer og hvor 500 av disse er nummererte. En morsom oppgave mente Staalesen.


Bryggen i litteraturen

Men det var ikke bare den nye boken som var utgangspunktet for Staalesen denne kvelden. Foredraget på årsmøtet hadde tittelen “Bryggen i litteraturen”, og forfatteren hadde brakt på det rene at pussig nok har ikke Bryggen vært et yndet objekt for forfattere. Staalesens kilde er Willy Dahl, tidligere professor i litteratur ved Universitetet i Bergen. Det han har avdekket er at det er overraskende lite som pågår på Bryggen i litterarturen.


- Ikke før på slutten av 1800-tallet dukker Bryggen opp i litteraturen, blant annet i en av Hans Wiers-Jenssens krønikere. Men den store bergensforfatteren som hadde lagt deler av handlingen til Bryggen, er Amalie Skram. Hun beskrev lukter, farger og lyder bedre enn noen annen har gjort før eller siden, mener Staalesen. Han trakk frem passasjer fra Hellemyrsfolket som en av de viktige kildene som forteller om hvordan livet kan ha fortonet seg på Bryggen.


– Amalie Skram gikk jo selv på Bryggen under sin oppvekst i Bergen og må ha gått forbi Bryggen på vei til skolen, påpekte han i innlegget sitt.


Avslutningsvis leste Gunnar Staalesen fra den nye ”Bryggen-mysteriet” hvor Varg Veum ikke overraskende er en sentral figur. Han kunne og avsløre at den neste Varg Veum-romanen som er i skriveprosessen, har flere kapitler fra Bryggen.


En spennende Bryggen-høst står for døren med både vervekampanje, høstmøte og jubileumsfest. Så her er det bare å henge med i svingene! Neste medlemsmøte er planlagt til tirsdag 02. oktober 2012.


Tone Hartvedt

……………………………………………………………………………………………………………………………>>>>

Julemøte på Fløirestauranten 30. november 2011.


Bryggens Venner bød på en morsom og lærerik innføring i Nordlandshandelen og 1850- årenes miljø på Bryggen. Tørrfiskens betydning for Bergens rikdom og utvikling var det liten tvil om, og tørrfiskretten – ”Bryggen 1564” stod selvfølgelig på menyen. Den smakte utrolig godt.

178 medlemmer var til stede på Fløirestauranten på vårt julemøte 30. november 2011, og vår leder Janicke Runshaug Foss – ønsket alle begeistret velkommen. Kjempeflott at så mange var til stede, men så har kvelden mye godt å by på.. på Fløien!


Hun ble tidlig avbrutt av Bryggekjøbmann Pütter, Tryggve Fett, som kom ”blesene” inn – antrukket i kongeblå frakk, skalk på hodet og stokk i hånden: ” ”Hvor blir Jekta fra Svolvær av??? Kommer ikke tørrfisken ?? Hvor er jekteskipper John Berg –  ?? ”


Både dramatisk og morsom ble dialogen mellom disse to, da Jekteskipper John Berg dukket opp med loshatt og losfrakk over elegante søndagsklær med kalvkryss i halsen.


Vi fikk en praktfull innføring i 1870 årenes miljø på Bryggen, hvor kjøpmannen ventet og ventet, og da Jekta endelig kom, hvem som gjorde hva for å få tørrfisken, tran, sild og rogn på plass i de mange sjøboder. Ikke minst – om pruting og kvaliteter og om videre kreditt og stadig større gjeld. Og ikke minst vrakingen – dette Bergens domene, som nå var på veg ut og opp til Lofoten.

Det ble Kjells oppgave å takke de to glimrende aktører med kjempeklapp fra forsamlingen. Til dette var det på sin plass å synge; ”En ekte lofot torsk jeg er…” hvilket ble gjennomført med bravur.


Hvorfor navnet Bryggen og ikke Tyskebryggen?

Da maten lot vente på seg, inviterte Janicke, Tryggve til å kommentere temaet ”Tyskebryggen”. Det ble en verdig og forklarende informasjon til handelshistorien på Bryggen, og gav oss også god forståelse av at Bryggen av historiske årsaker fortsatt bør hete Bryggen.


Retten – ”Bryggen 1564”

At baren var noe underbemannet og at sulten ble markant – la ingen demper på humøret.

Tvert i mot – da maten kom, ble kommentarene unisone: ” Hvor kan vi kjøpe denne tørrfisken? Retten – ”Bryggen 1564” er virkelig en suksess. Kjøkkenet hadde gjort en kjempejobb.


Til ære for Nord-norske fiskere og Nord-norsk kultur sang vi alle vers av den Nord-norske nasjonalsang: ”Å eg veit meg et land…”  Vakkert !


Å stå i kaffekø er ikke dagligdags, men det måtte vi. Som plaster på køen, fikk vi søtsaker ”nylagete kaker” servert av Eric Saudan. Det var namnam.


Det var gledelig å lytte til ”summingen” rundt bordene. Kjente og ”ukjente” fant hverandre i dette Bryggefellesskap, hvor både Tryggve Fett og ikke minst John Berg nærmest ble overfalt av begeistrede entusiaster.


Kveldens avslutning

Tilslutt smilte seniorprest og AG9-medlem Ragnar Waagbø – julen inn på sin inkluderende måte. Stor takk til Ragnar. At flere av deltagerne måtte rekke en ”bane” akkurat da – var faktisk leit, men vi avsluttet ved å synge ”Deilig er Jorden” – stående.


Kl 2145 takket Janicke for fremmøte – informerte kort om planer for 50-årsjubiléet og at dato for årsmøtet var satt til tirsdag 12. juni 2012.


Hun ønsket alle en God Jul og takket for et godt Bryggeår. Hun avsluttet med å ønske alle vel hjem og ikke minst – Vel møtt til et aktivt jubileumsår 2012.


Tekst: Kjell Moberg, leder AG9

……………………………………………………………………………………………………………………………>>>>

Vårt Julemedlemsmøte, 30. nov. 2010, – ble historisk.


Christian Rieber holdt et fascinerende foredrag om ”De Zee Ploegs” havari i 1817. Det ble gjort så levende for oss – de ulidelige forhold om bord før og etter havariet nord for Skjellanger, for de 550 emigranter, og de vanvittige forhold som utspant seg da havaristen lå ved kai i Bergen – og myndighetene nektet dem å komme på land. Vi fikk høre om forholdene i Bergen for 200 år siden, da Bergen hadde bare 20.000 innbyggere, hvor armoden var stor, og hvor nye 500 mennesker måtte få mat og husrom. Vi fikk innblikk i enkeltskjebner som ble flettet sammen, noen til katastrofe og andre til en lykkelig fortsettelse. Christian Rieber gjorde denne historiske beretning – historisk. Stor applaus og kjempestor takk til ham.


At Bergensakevitten er en viktig del av Bergens og Bryggens historie – fikk vi tydelig markert ved Svein Nordahl-Pedersen.


At ”Toro”–Rieber sponset pakker med Fiskesuppe til alle og gav flotte premier til vår lotteri var en ekstra flott gest til tilstedværende medlemmer.


Historisk ble også ”Bryggen 1564” – tørrfiskretten som ble nytt med stor glede. I ettertid har mange ringt oss for å vite hvor man kan kjøpe denne tørrfisk, skinn og benfri, ferdig utvannet og frosset i ½-kilo pakker. Fisken kan skaffes. Bare ring 9119 4444. At vi sang ”Bergensk skålvise” og vår egen ”Bryggesang” – var en selvfølge…


Historisk ble også fremmøtet. 224 medlemmer var tilstede. Det er utrolig hyggelig at så mange melder seg til. Det gir inspirasjon til styrets arbeide.


Historisk ble også kveldens lotteri – kr 14.500,-


Ragnar Waagbø, leder for AG9 ( medlemmenes aktivitetsgruppe av 2009) og seniorprest, avsluttet ved ” å smile Julen inn” – kort og vakker tale, om lyset og julen. Vi sang tilslutt ”Deilig er Jorden” – stående.

Denne ”historiske” aften ble avrunnet ved at leder ønsket alle en glad Jul, – velkommen tilbake til et aktivt nytt år 2011 – og med ønsket om å gjøre alle, familie og kjente, til medlemmer av Bryggens Venner.


NB: At hele denne ”historiske” aften ble tatt opp på film/DVD – er også historisk.

You need to install or upgrade Flash Player to view this content, install or upgrade by clicking here.


Ref. Kjell

Følg oss på FB