Nyhetsarkiv

Bybane over Bryggen – svar fra de ulike partiene

Vi har fått svar fra 9 partier på brevet vi sendte ut til de ulike partiene.
Trykk på partinavn for å få opp svaret som PDF
Med unntak av AP er samtlige imot bybane over Bryggen, men varierer noe i forhold til om de vil ha bybane eller ikke.
Venstre, Kristelig Folkeparti (Krf) og SV har dessverre ennå ikke svart.
De ønsker som kjent fortsatt at bybanen skal gå over Bryggen.

Kommentarer er lukket.

Følg oss på FB