Nyhetsarkiv

Tilleggsutredning 1. Bybane i tunnel gjennom sentrum

Les utredningen “Bybane i tunnel gjennom sentrum”.  Trykk på bildet for å se rapporten som PDF. Den dokumenterer en tunnelløsning som:

•             Er langt rimeligere og beheftet med mindre usikkerhet enn trasé over Torget og Bryggen

•             Er raskere og gir tidsbesparelse på strekningen Kaigaten-Sverresborg t/r på 9 minutter

•             Frigjør verdifullt areal og hindrer at Bergen sentrum blir et anleggsområde i 6-7 år

•             I mindre grad berører eller påvirker kulturminner, grunnvann og kulturlag

•             Muliggjør en rekke andre trafikkløsninger Bergen har skissert behov for

•             Betyr byutvikling, og betjener langt flere beboere, reisende og næringsvirksomheter

•             Medfører langt mindre omlegging av infrastruktur, herunder kabler, rør og ledninger

•             Legger til rette for gående og syklende og gir vesentlig lavere risiko for trafikkulykker

•             Øker driftssikkerheten og omgår utfordringer med stormflo og saltvannseksponering

•             Muliggjør videreutvikling av Torget og ikke minst verdenskulturminnet Bryggen

•             Hindrer at Bryggen kan komme på UNESCOS liste over truet verdensarv

•             Muliggjør at Bybanen kan fungere som ryggraden i kollektivsystemet selv om sentrum stenges på grunn av store arrangementer.

•             Betyr at Bryggen fortsatt kan være reservetrasé når det er helt nødvendig

Rapporten kan også leses her:

https://issuu.com/molvikgrafisk/docs/19-jaj-8a-bybanen_og_tunnellosnings?e=0

Kommentarer er lukket.

Følg oss på FB