Nyhetsarkiv

Tørrfisksymposium under Hansadagene – lørdag 11. juni. Symposiet er på engelsk. Det er gratis men krever påmelding:


Til Bryggens Venner.


Academia Europea inviterer til et Historisk og Gastronomisk Tørrfisk symposium på Bryggens Museum, under hansadagene i Bergen, lørdag 11.juni 2016.

Academia Europaea er en europeisk vitenskapelig organisasjon som har som formål å formidle større forståelse blant folk flest om verdien av kunnskap og læring, om vitenskapelige og undervisningsmessige emner som påvirker samfunn, livskvalitet og levestandard.

Academia Europea sin Bergensavdeling, er tilknyttet BRB og Universitetet i Bergen.


Om symposiet.

Symposiet er dedikert til Hansedagene i Bergen, med vekt på tørrfiskens sin historiske, kulturelle og levende kulinariske rolle i Europa fram til i dag. Hansa forbundet påvirket utviklingen i Nord-Europa positivt gjennom århundrer, for økt nasjonalt selvstyre, internasjonalt samarbeid, delt verdiskaping og vekst. Symposiet vil følge hanseatene sin historie og påvirkning, klima endringer, fiskeriene, tørrfiskens historie og kulturelle og kulinariske verdi fra Bergen gjennom Europa. Symposiet vil vise fram noen levende kulinariske tørrfisk tradisjoner i dag, med eksempler fra områder i Tyskland og Italia.

Historien om tørrfisken i Europa er knyttet til hanseatenes handelsveier og eksportørene sin markedskunnskap og dyktighet gjennom historien. Pietro Quirini som forliste på Røst i 1341 er holdt fram som et symbol for tørrfisken sin historie i Italia i dag, Symposiet vil vise fram Quirini både som et kunstnerisk prosjekt og som et forslag til Europeisk kulturell reiserute.

Bergen og Hordaland er blitt medlem av Unesco kreative byers nettverk innenfor gastronomi. Universitetet i Bergen er tildelt en” UNESCO Chair”, som er et professorat om mennesket, landskapet og livsmiljøet. Tørrfisk som mattradisjon og kulturhistorisk produkt er i denne sammenheng et interessant tema i relasjon til Unesco sin konvensjon for den immaterielle kulturarv.

NB Symposiet vil være på engelsk, det er gratis men krever påmelding:

http://www.regionbergen.no/page/10/activity/515/gastronomic-hansa-knowledge-symposium

Unescos generaldirektør Irina Bukova holder frem tørrfisken som et viktig kulturarvprodukt i Bergen.

Her sammen med Terje Inderhaug og Andrea Vergari

Kommentarer er lukket.

Følg oss på FB