Nyhetsarkiv

Markering foran det Gamle Rådhus torsdag 14. april fra kl. 15.45 til 16.30.


Kjære Bryggevenn


Sak om å legge bybanetrase over Bryggen og bortfall av bystyrevedtak fra 14. juni 2014 om å gjøre Bryggen bil- og banefri ble behandlet i Komite for miljø og byutvikling 7. april og skal behandles i bystyret 20. april 2016.


Mener du at Bryggens fremtid ikke må avgjøres av et politisk spill, så møt opp foran det Gamle Rådhus torsdag 14. april fra kl. 15.45 til 16.30.


Markeringen 20. februar var for mange viktig, og peker på at siste ord ennå ikke er sagt i saken. I et felles avisinnlegg i BT har gruppelederne i Fremskrittspartiet, Høyre, Miljøpartiet de Grønne, Senterpartiet og Rødt pekt på at heller ikke de gir opp kampen mot bybane over Bryggen.


Tunellalternativet ble vedtatt i representantskapet i Arbeiderpartiet med ca. 90% av stemmene. Arbeiderpartiet gikk på valg på tunellalternativet, og det forelå ikke ny bybaneinformasjon uken etter valget som skulle endre deres syn. Det er mange i Arbeiderpartiet som føler seg sviktet.


Bryggen er altfor viktig for Bergen og bergenserne til å være en brikke i et politisk spill. Vis det når Arbeiderpartiet skal ha sitt gruppemøte 14. april for å enes mht. stemmegivning. Det er da saken avgjøres.


Dersom tid og sted endres, vil vi informere om det på Facebook og på nettsiden.


Vennlig hilsen,
Bryggens Venner


Sakspapirer til orientering:

http://www3.bergen.kommune.no/bksak/utv_caseinfo.asp?utvalg=KMBY&caseno=75200&dayno=111&Year=2016-4-7&db_source=1

http://www3.bergen.kommune.no/BKSAK_filer/bksak/2016/KMBY/2016136439-5829758.pdf


- Fagnotat   datert 11. mai 2015

- Vedtaksskriv   sak 137-14.

- Saksutredning   til byrådssak 192/14.

- Fagnotat   fra Etat for plan og geodata til bystyresak 137/14.

- Rapport   “Transportkoncepter Bergen-Åsane” av mai 2015.

Kommentarer er lukket.

Følg oss på FB