Nyhetsarkiv

Har politikerne fortsatt visjoner for Bryggen?


Vi kan ikke akseptere at Bryggen igjen er degradert til en brikke i et politisk spill.


Byrådsplattformen er klar. Det planlegges bybane over Bryggen og vi kan ikke si annet enn at skuffelsen er stor. Vi aksepterer ulike oppfatninger, men ikke at Bryggen igjen er degradert til en brikke i et politisk spill. Det er ikke snakk om en veistubb, men vår verdensarv – bergensernes ikon og sjel.

Personlig er jeg også svært skuffet over at Ap ikke satte seg i førersetet. Tunnelpartiene hadde nærmere 80 prosent av velgerne, og med tunnelpartiet Aps nesten 38 prosent er det helt uforståelig at minipartiene Venstre og KrF skal kunne avgjøre en så viktig sak. Sosiale medier viser at mange føler seg overkjørt og lurt. Hva skjer med demokratiet og vår tillit til politikerne? Det er ikke rart at valgoppslutningen er så dårlig. Jeg tviler på at saken nå er avsluttet.

Etter anbefaling i to ICOMOS-evalueringer av Bryggen, ble arbeidet med ny reguleringsplan vedtatt i 2006, og Bryggen fikk med det en juridisk sikret buffersone med mål om å utvikle et sammenhengende fotgjengerprioritert byrom rundt Vågen. Gjennomgangstrafikken og overflateparkeringen ble planlagt fjernet, og målet var at store deler av trafikkarealet kunne tilbakeføres til oppholdsareal og åpne for gjenerobring av tapte kvaliteter. Det ble pekt på som spesielt viktig å gjenopprette allmenningens romslige og funksjonelle forbindelse til vannet.

Vi har sett liten vilje eller evne til å gjennomføre planene. I planene som forelå for dagløsning over Bryggen, skulle biltrafikken fra nord (ca. 4000 biler) fortsatt gå over Bryggen. I byrådsplattformen snakkes det igjen om bilfri brygge, men lovnader har vi hørt før!

Bilene må vekk fra Bryggen, men de forsvinner den dagen politikerne evner og virkelig vil det. En bybane over Bryggen bekymrer oss langt mer. Løsningen er irreversibel og vil hindre ønsket utvikling av Bryggen i generasjoner fremover. Vi ønsker å ivareta Bryggen for fremtidige generasjoner gjennom vern og bruk. Det er behov for mer aktivitet på Bryggen i vinterhalvåret, men en bybane er ikke medisinen. Skal Bryggen gjøres mer attraktiv, må den videreutvikles. Det kulturhistoriske særpreget må fremheves gjennom opplevelser og gjerne med samtidsaktuelle og spenstige løsninger.

Kaiområdet må videreutvikles, men er altfor verdifullt til å brukes som trasé for en bybane som tilfører Bryggen lite verdi. Hvilken økt aktivitet har Bybanen gitt Nesttun sentrum? Manglende liv i sentrum er et sentrumsproblem og ikke et Bryggen-problem. I dag går der busser og biler kontinuerlig over Bryggen, og verken de eller drosjeholdeplass trekker mer mennesker til Bryggen.

Med unntak av Byantikvaren i Bergen er forvalterne av verdensarvstedet Bryggen samstemte. De ønsker ikke bybane over Bryggen. Vi må ta på alvor at Generaldirektøren i Unesco, Irina Bokova, uttrykte sterk bekymring over planene da hun var i Bergen i mars 2014. Hun sa at Unesco følger prosessen i Bergen.

Bryggens handelstradisjoner og nærhet mellom sjøfront og bryggehusene var noe av grunnlaget for at Bryggen fikk verdensarvstatus i 1979. En bybane vil skape en barriere mellom sjøfront og bryggegårdene. I tillegg til dagens lyktestolper, vil det komme kjøreledninger, og gatelegemet vil måtte heves fra ca. 20 cm til minimum 50-70 cm i Sandbrogaten.

Kostnadene ved de ulike alternativene er viktig, men det har også stor verdi å kunne videreutvikle Bryggen. I opprinnelig kalkyle var tallene nærmest like (5,9 milliarder). For tunnelalternativet er det gjennomført tilleggsutredninger og foreslått tilleggsprosjekter uten at det er gjort tilsvarende for Bryggenalternativet. Det er ikke uvanlig å få kartet til å stemme med terrenget, og at tallene endrer seg i løpet av prosessen.

Det er tydelig at mange bergensere ønsker å kunne se sine barn og barnebarn i øynene og si at de har bidradd til å videreutvikle vår verdenskulturarv Bryggen. Jeg håper også at våre politikere kan gjøre det!


Av Jannicke Runshaug Foss,
Styreleder Bryggens Venner


Også publisert på BT.no 23.10.15

Kommentarer er lukket.

Følg oss på FB