Nyhetsarkiv

HANSEATISKE SLEKTER – OM HANSEATERPROSJEKTET


Petter A. Visted

Mange hadde møtt frem på Bryggens Venners årsmøte og det påfølgende medlemsmøtet 16. juni 2015 for å høre DIS-Hordaland snakke om slektsforskning knyttet til Bryggen og Hanseatene. Kanskje var noen av tilhørerne  etterkommere av en  Hanseat?


Leder i DIS-Hordaland Tore J. Mehl og nestleder Per Aase Andresen presenterte Hanseaterprosjektet. Dette prosjektet har som mål å finne flest mulig etterkommere av bergensfarere som kom til det Tyske Kontor, og senere det Norske Kontor, i Bergen, og som etablerte seg i Bergen eller Norge. Prosjektet beregnes å være ferdig til Hansadagene i Bergen i 2016.


Mehl og Aase Andresen kunne fortelle at det finnes en liten hanseat i mange bergensere, og slett ikke bare blant «fine» bergenske  familier.


Det er samlet inn informasjon om over 3000 navngitte personer som er satt i sammenheng med deres roller tilknyttet ulike gårder og stuer. Informasjonen er primært hentet fra Koren-Wibergs bøker og lister, men også fra f.eks. Digitalarkivets kirkebøker, folketellinger, skattelister og dreng/gesell-lister. I tillegg er slektsbøker og stamtavler viktige kilder. En rekke tyske arkiver har også bidratt med informasjon, bl.a. arkiver i Stralsund, Rostock, Wismar, Lübeck, Bremen og Hamburg.  Kilder fra Diepholz ved Bremen viser f.eks. at mange kom fra området rundt Bremen på slutten av 1600- og utover 1700-tallet.


Informasjonen fra arkivene bearbeides, og i foredraget presenterte de metoder for å finne mest mulig konsistent informasjon. De viste også eksempler, som fra Kahrs-familien, en familie som for øvrig er godt dokumentert i slektsboken av Thora Sollied.


Når resultatet foreligger, vil man kunne finne det på nettstedet hanseater.no

Foredraget ble avsluttet med en oppfordring til alle: dersom det ønskes hjelp til å søke i egen slekt, eller noen har tips om en litt mindre kjent Hanseat, eller mindre kjent slekt, så ikke nøl  med å ta kontakt på: hanseater@dishordaland.no eller leder@ho.disnorge.no


Styremedlem Janicke Larsen takket foredragsholderne for en nyttig og interessant foredrag og overrakte dem Bryggenmysteriet av Gunnar Staalesen.


Etter foredraget orienterte styremedlem Gerhard Alexander Runshaug om Bryggens Venners nettsider og facebook-sider. Medlemmene ble oppfordret til å bruke sidene, invitere sine venner og dele sakene med andre.


Så var det loddsalg, og den tradisjonelle fiskesuppen ble servert. Vi avholdt vårt lotteri med vin, bilder, kaffe, flagg, reiser og bøker som gevinster og sang vår tradisjonelle Bryggesang.


Kommentarer er lukket.

Følg oss på FB