Nyhetsarkiv

Styrevalg og nye styremedlemmer i Bryggens VennerStyret i Bryggens Venner
Foran fra venstre: Janicke Runshaug Foss og Beate Roscher Salen. Bak fra venstre: Jan H.Sunde, Gerhard Alexander Runshaug, Petter Andreas Visted og Connie Moberg. Janicke Larsen var ikke til stede ved fotografering.På årsmøtet i Bryggens Venner ble det valgt inn to nye styremedlemmer. Styret konstituerte seg samme dag. Janicke Runshaug Foss fortsetter som leder av Bryggens Venner og Petter A. Visted som nestleder. Begge har sittet i styret i flere år. Det samme har Gerhard Alexander Runshaug. Janicke Larsen og Connie Moberg ble valgt inn som nye styremedlemmer. De har begge tidligere vært varamedlemmer. Nye varamedlemmer er Jan H Sunde og Beate Roscher Salen.


Målet med Bryggens Venner er å sikre en verdig bevaring og utvikling av verdenskulturminnet Bryggen i Bergen og å spre informasjon og kunnskap om Bryggen


Bryggens Venner er venner for hele Bryggen. Bryggens Venner har  3500 Facebookvenner og mer enn 1100 medlemmer som både er ”vaktbikkjer” for Bryggen og viktige bidragsytere i arbeidet med videreutviklingen av Bryggen som en ressurs for Bergen.

Bybanedebatten har økt engasjementet rundt Bryggen. Mye har vært lovet, skissert og sagt fra politisk hold, og Bryggens Venner vil gjøre sitt for at en kommer fra fine ord og lovnader til handling.

Ønskes mer informasjon, gå inn på www.bryggensvenner.no eller ring 91194444.

Kommentarer er lukket.

Følg oss på FB