Nyhetsarkiv

Rekordmange på Bryggens Venners årsmøte


Det var smekk fullt på Bryggens Venners årsmøte og det påfølgende medlemsmøtet i juni måned. Ved siden av det formelle årsmøtet ble Prosjekt Bryggen presentert, viktig arbeid Stiftelsen Bryggen har jobbet med ble også behørig gjennomgått samt restaureringen av Mariakirken.


Janicke Larsen er førstekonservator ved Bryggens Museum og styremedlem i Bryggens Venner. Hun er svært godt kjent med arbeidet i Prosjekt Bryggen, som er en gedigen redningsaksjon for hele Bryggen, og er et statlig tiltak for å redde Bryggen fra å synke. Larsen fortalte om det arbeidet som legges ned av flere ulike aktører både når det gjelder å gå igjennom kulturlagene under bygningene og på selve bygningene.


Prosjekt Bryggen har egne nettsider: www.prosjektbryggen.no og her kan man lese om prosjektet, stille spørsmål og få god informasjon om det som gjøres i prosjektet. Du kan også gå inn på dette nettstedet via Bryggens Venners nettside. Bruk siden, og spør gjerne, er oppfordringen fra Janicke Larsen!


Bugården under utbedring

En rekke av de gamle gårdene på Bryggen har vært gjenstand for omfattende restaureringsarbeider. Nå er det Bugårdens tur – den nordligste Brygge-gården. Gården er gammel, og har aner helt tilbake til 1200-tallet. Direktør Bernt-Håvard Øyen i Stiftelsen Bryggen fortalte om det omfattende arbeidet som nå er satt i gang med Bugården, og at dette er ett av prosjektene som inngår i Prosjekt Bryggen.


– Det tar tid å utbedre de gamle gårdene. I Bugården skal man grave ut til 1702-lagene. Vi har brukt mye tid på å grave ut og ikke minst å sikre bygningene mens vi graver. Det har skjedd en sterk nedbryting av gården, derfor har den vært jekket opp, fortalte Øyen. Under gravingen har man funnet mange interessante gjenstander. Nå er utgravingsarbeidet ferdig, og det er klart for å skifte ut bolverket. Etter hvert kommer et luftig og åpent bolverk på plass.


Ekspertene som arbeider med dette støter på mange faglige utfordringer underveis med vanskelige valg. Hvor mye skal bevares er kanskje blant de hyppigste spørsmålene som dukker opp.


– Vi regner med å være ferdig sommeren 2015, og i løpet av de tre årene med restaureringsarbeid, vil arbeidet ha kostet 17 millioner kroner, fortalte Øyen.


Mariakirken er strippet

Alt inventar er fjernet fra Mariakirken, orgelet er sendt til Tyskland, et nytt er snart på vei inn. Akkurat nå er Mariakirken et relativt tomt skall, men den ansvarlige for oppussingsarbeidet Øystein Mortensen i Akasia kan forsikre bryggevenner om at alt er i rute og arbeidet går som planlagt.


Arbeidet ble startet i 2010, og kirken skal kunne tas i bruk igjen sommeren 2015. Da vil det ha gått med 117 millioner kroner til arbeidet, som er finansiert av Bergen kommune.


– Arbeidet har så langt gått helt etter planen. Det vi har brukt mye tid på til nå har vært å reparere taket. Her har det vært store problemer med råte i svillene. Hele taket skal skiftes og det arbeidet er snart ferdig. Sakristiet skal også settes i stand, et helt nytt oppvarmingssystem skal på plass og et nytt sprinkleranlegg skal inn på loftet.


– Parallelt med restaureringen av selve bygningsmassen, har det pågått et stort arbeid med konservering og istandsetting av alle kunstverkene i kirken. Dette arbeidet har pågått kontinuerlig, forteller Mortensen.


Guidet tur

Etter alle innlegg om bygninger og utbedringsarbeider, var det tid for hele forsamlingen å ta en titt inne i Mariakirken. Kvelden ble avsluttet på Bryggen Tracteursted med god mat og som vanlig en sang eller to.Tone Hartvedt


Flere bilder:

Kommentarer er lukket.

Følg oss på FB