Nyhetsarkiv

Politikerne har visjoner for Bryggen!

Politikerne har visjoner for Bryggen!
Bybanedebatten har økt engasjementet rundt Bryggen. Kan Peter Christian Frølichs visjon realiseres? Hvordan kan Bryggen bli et mer sentralt sted i byen? Hvordan kan Bryggen bli bilfri, en allmenning – en vrimleplass? Hvordan kan det skapes større aktivitet på Bryggen året rundt? Hvordan kan vi skape balanse mellom næring og vern?


Dette var tema på Bryggens Venners informasjons- og debattmøte 05. mai 2014. Fire sentrale politikere var invitert til å tenke fremover og å diskutere mulighetene for Bryggen.   Møtet skjedde i samarbeid med Stiftelsen Bryggen, Bymuseet i Bergen/Bryggens Museum og Museum Vest/Hanseatisk Museum.


Primært skulle møtet handle om Bryggen, uavhengig av Bybanen. Hvordan kan Bryggen gjøres mer tilgjengelig og brukt av alle, hele året og ikke bare i turistsesongen? Likevel var det ikke til å unngå at det også ble en bybanedebatt.


Peter Christian Frølich (H) innledet med sine tanker om Bryggen i fremtiden og pekte på at den må være trafikkfri og utvikles til en åpen vrimleplass. Bryggen skal knyttes til kulturopplevelser i enda større grad enn i dag – kulturopplevelser gjennom hele året. Da blir det feil å plassere en  ”elefant” der som setter sterke føringer for fremtidig utvikling.  Fra Vågsbunnen via Torget og til Håkonshallen har vi et av de vakreste byrommene, som også gjenspeiler historien vår. Sjøfronten må ikke avskjæres fra Bryggen.


Harald Schjelderup (A) var tydelig på at vi måtte gjøre Bryggen til den ”perlen” som Bergen og verdenssamfunnet fortjener. Dette er Bergens identitet, og må vernes gjennom bruk.

Motorisert trafikk må vekk. Offentlige kulturhistoriske og kommersielle aktiviteter hele året er en forutsetning. Bedre skilting og lys innover på Bryggen er da uhyre viktig og nødvendig.


Julie Andersland (V) var den eneste av de fire politikerne som ønsker Bybanen over Bryggen. Men også hun ønsker en bilfri Brygge og er opptatt av å få bergenserne til Bryggen hele året. Her gjelder det å legge hodene i bløt. Hva med en vinfestival eller legge festspillåpningen til Bryggen?


Tor A. Woldseth (Frp) var også tydelig på at han ønsket en bilfri Brygge og viser til at dette allerede er vedtatt. Vi har plikt å ivareta kulturarven og ikke ”tukle” for mye med den! Woldseth foreslår å gjøre mer med tørrfisken, som er basis for hele Bergens eksistens. Bergenserne elsker å komme ut, og da trenger vi arealet på Bryggen.


Den påfølgende paneldebatt engasjerte både politikerne og tilhørerne. Ideer til tiltak strømmet på. Bryggen må utvikles under ett fra Vågsbunnen til og med Bergenhus. Tenk innhold og tenk sjølinje. Bergen må ha en politikk på hva som ligger utenfor Bryggen. Veteranbåtene må få kaiplass ved Bryggen.


Selv om alle ikke var enig i trasevalget for Bybanen, så var heldigvis alle enig i at verdensarvstedet Bryggen er viktig for Bergen og at en bilfri Brygge er et must.


Alle har et mål å skape en levende Brygge med kulturelt innhold som også tiltrekker bergenserne. Hva med en arkitektkonkurranse for Bryggen – gjerne tegnet en tung regnværsdag? Om dette var det også enighet.


Bybanedebatten har økt engasjementet rundt Bryggen. Mye har vært lovet, skissert og sagt fra politisk hold. Utfordringen er å komme fra fine ord og lovnader til handling.


Vi føler oss trygge på at de fire politikerne som deltok på møtet er genuint interessert i og glad i Bryggen. De vil gjøre det de kan for å bidra til ønsket utvikling. Fra politisk hold fikk møtearrangørene også en oppfordring – viktige aktører på Bryggen må komme med innspill, engasjere seg og delta i diskusjonen og planleggingen.


Den utfordringen tar vi gjerne, og dette var neppe det siste møtet der vi tenker høyt med engasjerte og kulturinteresserte bergensere.  Vi har også et ansvar for at det utvikles en plan for hele Bryggen slik at en bedre og mer levende Brygge og verdensarvsted kan leveres videre  til neste generasjon.


Kommentarer er lukket.

Følg oss på FB