Nyhetsarkiv

Lys opp Bryggen! – også innover i passasjeneLys opp Bryggen! – også innover i passasjene


Av: Janicke Runshaug Foss, Styreleder Bryggens VennerVerdensarven Bryggen er Bergens ikon og stolthet. Bybanedebatten har økt engasjementet rundt Bryggen, og vi ønsker alle at Bryggen skal være levende og bli brukt av turister og bergensere gjennom hele året.

Det er ikke bare bane over Bryggen som kan skape liv. Tunnelinnslag, med gode og moderne løsninger som gangtunneler fra stopp ved Fløibanen, kan også sikre tilkomst. Bryggen er noe langt mer enn frontsiden, og innover i passasjene er det et spennende og variert utvalg av virksomheter.

Årlig besøker ca. 2,5 millioner mennesker Bryggen, og ca. 1,3 millioner går inn i passasjene. Men Bryggen blir først virkelig levende når hele Bryggen er blitt et senter for opplevelser og aktiviteter gjennom hele året. God og enhetlig skilting og lys er nærmest en forutsetning for å få dette til. Dessverre er ikke forholdene tilfredsstillende i dag.

Det har vært stor enighet om betydningen av bedre lys- og skiltforhold, og dette har vært poengtert og etterspurt av byrådsleder, posisjon og opposisjon. Aktørene på Bryggen har i flere år påpekt at dette er et skrikende behov. Helt fra 2008 har Stiftelsen Bryggen, Bryggens Venner og Bryggen Private Gårdeierforening jobbet møysommelig med å fremskaffe det nødvendige underlaget for å kunne gjennomføre et slikt tiltak. Arbeidet har vært gjort i samarbeid med antikvariske myndigheter både i Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune.

I september 2014 sendte Stiftelsen Bryggen søknad til Bergen kommune om å bistå i finansieringen av prosjektet som totalt har en kostnadsramme på ca. ti millioner. Dermed er en milepæl nådd! Stiftelsen Bryggen, Bryggen private gårdeiere, Innovasjon Norge og Bryggens Venner bidrar i finansieringen, men prosjektet vil ikke kunne realiseres uten økonomisk støtte fra Bergen kommune og andre private givere.

Er politikerne og bergenserne villig til å gå fra fine ord til handling og sikre gjennomføring av tiltak som så godt som samtlige bergensere er enige om? Nå er det tid for å vise handlekraft og vise hva vi virkelig vil med Bryggen!

Kommentarer er lukket.

Følg oss på FB