Nyhetsarkiv

Høstmøtet i Bryggens Venner 2014


På Bryggens Venners høstmøte ble det presentert ny, spennende og opplysende informasjon og bilder av hvordan Bryggen hadde endret seg fra begynnelsen av 1800-tallet til langt ut på 1900-tallet.


Tirsdag 23. september 2014 deltok mer enn 140 medlemmer på høstmøtet i Kongesalen på Radisson Blu Hotel Bryggen. Styreleder Janicke Runshaug Foss ønsket velkommen og orienterte om foreningssaker og oppfordret medlemmene til å bidra med gode historier med tilknytning til Bryggen.


Styret i Bryggens Venner ønsker å komme i større dialog med sine medlemmer. Styret ønsker innspill til tema som kan være aktuelle på medlemsmøter og er interessert i å høre medlemmers egne opplevelser som kan deles med våre andre medlemmer. Herved er oppfordringen gitt!


Etter denne trivelige innledningen, ga hun ordet til førstekonservator Janicke Larsen, som også er styremedlem i Bryggens Venner. Hun var ansvarlig for kveldens program og introduserte kveldens foredragsholder Christopher Harris.


Harris er pensjonert førstearkivar fra Statsarkivet og har stor kunnskap om Bryggen og Bergen. Noe av denne kunnskapen delte han med oss gjennom et gnistrende foredrag, godt oppfulgt av bilder, som for mange var nye, spennende og opplysende om hvordan Bryggen hadde endret seg fra begynnelsen av 1800-tallet til langt ut på 1900-tallet. Han hadde hovedvekt på alle de spennende endringer som ble foreslått og prøvd gjennomført på midten av 1800-tallet. Harris hadde et spesielt fokus på forhold som knyttet seg til regler om bruk av åpen ild på Bryggen og flere av de vanskelige diskusjonene om hvordan den gamle bebyggelsen kunne tilpasses mer moderne livsform med varme i husene og tilfredsstillende tilgang på vann og sanitære forhold. Harris understreket flere interessante forhold som belyser hvordan Bryggen gjennom lang tid ikke var underlagt samme regulerings- og utviklingsplaner som resten av byen.


Etter foredraget informerte direktør i Stiftelsen Bryggen Bernt-Håvard Øyen om arbeidet med prosjektet ”Skilt & Lys” på Bryggen. Det er gjort et grundig forarbeid og det har vært en god prosess, hvor både strategi, ønsker, behov og hensiktsmessighet har vært gjennomarbeidet. Det er nå fremmet en søknad til Bergen kommune om garanti for deler av prosjektet, som totalt har en kostnadsramme på over 10 mill. kr. Alle sentrale instanser har vært involvert og godkjent planene.


Det ble vist en kortversjon av hvordan det ser ut i dag og  gitt en instruktiv og flott presentasjon av  hvordan Bryggen kan bli seende ut  med endret belysning og skilting underlagt en helhetstanke for området.


Selvfølgelig hadde vi også loddsalg i regi av vår alles entusiastiske Kjell Moberg, godt støttet av representanter for vår oppofrende AG09-gjeng, som også tok ansvar for inngangspenger, salg av bøker og annet arbeid til felles beste – en spesiell takk til dem som bidro her.


Lotteriet hadde flotte gevinster: vin, bilder, Friele-kaffe, flagg/vimpel og et gavekort fra vår reisearrangør pålydende kr 500,- ledsaget av en god italiensk rødvin.


Det ble – tradisjonen tro – fiskesuppe, Bryggesang, hyggeprat og god stemning.


Vårt neste møte er Julemøtet tirsdag den 02. Desember 2014. Invitasjon følger.


Petter Andreas VistedKommentarer er lukket.

Følg oss på FB