Nyhetsarkiv

Visste DU at vi har et verdensarvsted i vår midte?


Folk kommer fra hele verden for å se på Bryggen, ta bilder av Bryggen, filme Brygge, ta guidede turer på Bryggen, og få Bryggen-feelingen. Men hva vet vi egentlig om verdensarvstedet, vi som bor i Bergen?


Dette var utgangspunktet for mange innlegg og en frisk debatt på Bryggens Venners høstmøte. Her var «alle» som spiller en rolle i Bryggen-sammenheng invitert til å delta i debatten om hvordan verdensarvstedet i dag nyttes av innbyggerne, hvordan vi kan samarbeide om å ta vare på Bryggen i fremtiden og så ble også dette en debatt om hvordan Bybanen kan komme seg gjennom byen og nordover. Skal traseen gå over Bryggen, i tunnel eller er der andre muligheter?


Bryggen fikk tidlig verdensarvstatus og det er et stort ansvar byen, fylket og staten har fått for å ivareta Bryggen.


– Mange slag må kjempes hver eneste dag for å holde tritt med det store vedlikeholdsarbeidet som hele tiden trengs på Bryggen, så fylkeskonservator Morten Ekerhovd blant annet i sitt innlegg.


– Det er også et stort informasjonsunderskudd på Bryggen. Det å ta hånd om det enorme informasjonsbehovet og –plikten er en stor jobb. Dette er vi i gang med, og ser på hvordan vi kan ta i bruk digital formidling, påpekte direktør Per Øyvind Riise i Bymuseet.


Ved siden av disse to var Olav Steen i ICOMOS representert på møtet, seniorrådgiverne Iver Schonhowd og Lisen Roll fra Riksantikvaren, byantikvar Johanne Gillow, Lasse Bjørkhaug og Bernt-Håvard Øyen representerte Stiftelsen Bryggen, byråd for byutvikling Filip Rygg deltok, og det gjorde også gruppeleder for Arbeiderpartiet i Bystyret, Harald Schelderup. De bidro til å få en god debatt og gode innlegg i løpet av kvelden.


Publikum var bekymret over muligheten for en bybanetrase over Bryggen og hvorledes det ville påvirke Bryggen og området som helhet.  De var frustrert over uklare og ulike signaler fra politikerne og antikvariske myndigheter.


- Uansett resultat må vi bruke debatten om bybane på Bryggen til å høyne bevisstheten om Bryggen, sa Filip Rygg. Han avsluttet med at målet må være at Bryggen blir et enda mer sentralt sted i byen i fremtiden.


Det lover bra, og Bryggens Venner med sine mange støttespillere vil følge opp hans lovnader i tiden fremover.


Kommentarer er lukket.

Følg oss på FB