Nyhetsarkiv

Oppsummering medlemsmøte med tema: Slaget på Vågen i 1665) v. Universitetsbibliotekar Bjørn-Arvid Bagge

Kuler og krutt på Vågen

Bergen var senter for et storpolitisk spill sommeren 1665. Handelsskip fra Det nederlandske Ostindiske kompani og den engelske krigsflåten var samlet på Vågen og sto på hver sin side i handelskrigen mellom England og Nederland.


Den spennende historien om den internasjonale situasjonen før og etter slaget på Vågen i 1665 var hovedtema på møte i Bryggens Venner i juni i forbindelse med Årsmøtet.


Universitetsbibliotekar Bjørn-Arvid Bagge fra Universitetsbiblioteket er blitt så engasjert i akkurat dette slaget, at han har skrevet boken Storpolitikk og intriger! som nettopp omhandler dette slaget, den internasjonale bakgrunnen og følgene av det. Det var en spennende historie han fortalte en fullsatt sal på Årsmøtet.


Fremdeles har vi spor etter skuddvekslingen på Vågen. En av kulene sitter fast i Domkirke-veggen etter det som er den eneste gangen Bergenhus festning har vært i kamp. Den dansk-norske kong Fredrik 3. var i tvil om hvilke side de skulle ta i krigen. I kulissene var både den franske kong Ludvig 14. og Englands kong Karl 2. og hemmelige avtaler kongene imellom.


Verdifull last

Det som er helt spesielt med denne historien er at de 50 skipene fra Det nederlandske Ostindiske kompani var fylt med verdifull last fra Indonesia, og er antagelig den mest verdifulle lasten som noensinne har vært på havnen i Bergen.


Ostindiakompaniet har en spennende historie i seg selv. Det er regnet som verdens første aksjeselskap og også som verdens første multinasjonale selskap. Det var store verdier selskapet hentet fra Østen og brakte hjem til Europa.


Nettopp på grunn av den verdifulle lasten var de tvunget til å ta en litt lengre tur hjem enn det som var planlagt. Den pågående krigen mellom Nederland og England, den andre anglo-nederlandske krigen, var årsaken. De nederlandske skipene måtte sikre lasten og ønsket slett ikke å havne i klørne på engelskmennene. Derfor søkte de nederlandske skipene nødhavn i Bergen.


Engelskmennene stakk

Fredrik 3. var usikker på hvilket land han skulle støtte. Han bestemte seg imidlertid for å inngå en hemmelig avtale med engelskmennene om å dele byttet. Kongens avgjørelse kom for sent fram til Bergen, og da engelskmennene gikk til angrep satte garnisonen på Bergenhus seg kraftig til motverge. Kampen ble kort og blodig og engelskmennene flyktet. Slaget endte med nederlandsk seier. Og fortsatt sitter altså en kanonkule i veggen på Domkirken i Bergen som minne fra slaget.


Bjørn-Arvid Bagge greide å formidle historien på en spennende og engasjerende måte for Bryggens Venner.


Tone Hartvedt


Bilder fra Møtet:Kommentarer er lukket.

Følg oss på FB