Nyhetsarkiv

Bryggens Venner -Bybane på Bryggen?

Bryggens Venner har engasjert seg mht. mulig bybane på Bryggen. Vi har hatt møter med andre viktige aktører på Bryggen for å innhente og koordinere informasjon og vurdere mulige konsekvenser.


Hovedfokus for Bryggens Venner er pt. å sikre at Bryggen ikke kan risikere å miste verdensarvstatus og at den løsning som kommer totalt sett blir best for Bryggen. Montasjer og bilder som presenteres, «sminker» virkeligheten. På de fleste montasjene sees verken kjøreledningsmaster, biler eller heving av terreng. Konsekvenser mht. kulturlagene, grunnvann og følge av rystelser har vi ennå ikke helt klart for oss.


Les mer på: http://bergensprogrammet.no/bybanen


Husk at det er  informasjonsmøtet i Rådhuset tirsdag 19. mars kl. 19.00. Der vil også styret i Bryggens Venner være representert.
Bryggens Venners høringsuttalelse og evt. andre tiltak vil vi komme tilbake til.


Med Bryggehilsen

Janicke Runshaug Foss., lederKommentarer er lukket.

Følg oss på FB