Nyhetsarkiv

DAS DEUTSCHE CUNTHOR IN BERGEN

Denne artikkelen er skrevet for nøyaktig 100 år siden av gymnasiasten Trygve Blaauw (1895-1970) som hva vi i dag ville ha kalt en ”særoppgave” i historie. Artikkelen gir et interessant innblikk i hvilke kunnskaper en våken ung mann i 1912 kunne skaffe seg om Tyskebryggen og livet der gjennom tidene. Blaauws kunnskap var antakelig for en del betinget av hans familiebakgrunn, men  det er tydelig at også resultatene av Christian Koren Wibergs undersøkelser har vært en viktig kilde for ham. I tillegg kan interessen ha blitt stimulert av det omfattende rivnings- og grunnarbeidet som fant sted da søndre del av den gamle Bryggebebyggelsen ble jevnet med jorden i perioden 1900-1910. Dette arbeidet må Trygve Blauuw ha bivånt ved selvsyn. Hans iakttakelser om fundamenter og bygghøyder gir kunnskap som er av interesse for fagfolk selv i dag.


Les hele artikelen i pdf format ved å klikke herKommentarer er lukket.

Følg oss på FB