Nyhetsarkiv

Nytt styre i Bryggens Venner

På årsmøtet i Bryggens Venner takket Kjell Moberg av etter mange år som en aktiv støttespiller for Bryggen og Bryggens Venner.


Janicke Runshaug Foss ble til ny leder av Bryggens Venner og Petter A. Visted som nestleder. Begge har sittet i styret i flere år. Det samme har Gerhard Alexander Runshaug, Åse Østensjø og Jan Thore Urheim. Nye i styret er Bjørn Christensen og Tone Hartvedt.


Bryggens Venner arbeider for en verdig bevaring og utvikling av verdenskulturminnet Bryggen som merkevare og ressurs for Bergen. Arbeidet retter seg mot Bryggen som kulturarv, men også mot det å spre informasjon og kunnskap om Bryggen. Bryggen må vernes gjennom aktiv bruk og ikke bare være en kulisse.


Bryggens Venner har ca. 1000 medlemmer. De er glad i Bergen og Bryggen og er opptatt av hvordan Bryggen skal bevares og videreutvikles. Selv om trusselbildet endrer seg, er Bryggen fortsatt truet og vil hele tiden måtte reddes.


– Alle bergensere burde vært medlemmer av Bryggens Venner! Gå inn på nettsiden vår www.bryggensvenner.no eller ring 9119 4444, for å bli med oss, oppfordrer Janicke Runshaug Foss.Nytt styre i Bryggens Venner: Fra venstre: Tone Hartvedt, Gerhard Alexander Runshaug, Janicke Runshaug Foss, leder, Bjørn Christensen, Åse Østensjø og Petter A. Visted. Jan Thore Urheim sitter også i styret.
Nytt styre i Bryggens Venner: Fra venstre: Janicke Runshaug Foss, leder, Gerhard Alexander Runshaug,Tone Hartvedt, Bjørn Christensen, Åse Østensjø og Petter A. Visted. Jan Thore Urheim sitter også i styret.

Kommentarer er lukket.

Følg oss på FB