Nyhetsarkiv

Oppsummering av julemøte 20.nov

Vårt Julemedlemsmøte, 30. nov. 2010, – ble historisk.


Christian Rieber holdt et fascinerende foredrag om ”De Zee Ploegs” havari i 1817. Det ble gjort så levende for oss – de ulidelige forhold om bord før og etter havariet nord for Skjellanger, for de 550 emigranter, og de vanvittige forhold som utspant seg da havaristen lå ved kai i Bergen – og myndighetene nektet dem å komme på land. Vi fikk høre om forholdene i Bergen for 200 år siden, da Bergen hadde bare 20.000 innbyggere, hvor armoden var stor, og hvor nye 500 mennesker måtte få mat og husrom. Vi fikk innblikk i enkeltskjebner som ble flettet sammen, noen til katastrofe og andre til en lykkelig fortsettelse. Christian Rieber gjorde denne historiske beretning – historisk. Stor applaus og kjempestor takk til ham.


At Bergensakevitten er en viktig del av Bergens og Bryggens historie – fikk vi tydelig markert ved Svein Nordahl-Pedersen.


At ”Toro”–Rieber sponset pakker med Fiskesuppe til alle og gav flotte premier til vår lotteri var en ekstra flott gest til tilstedværende medlemmer.


Historisk ble også ”Bryggen 1564” – tørrfiskretten som ble nytt med stor glede. I ettertid har mange ringt oss for å vite hvor man kan kjøpe denne tørrfisk, skinn og benfri, ferdig utvannet og frosset i ½-kilo pakker. Fisken kan skaffes. Bare ring 9119 4444. At vi sang ”Bergensk skålvise” og vår egen ”Bryggesang” – var en selvfølge…


Historisk ble også fremmøtet. 224 medlemmer var tilstede. Det er utrolig hyggelig at så mange melder seg til. Det gir inspirasjon til styrets arbeide.


Historisk ble også kveldens lotteri – kr 14.500,-


Ragnar Waagbø, leder for AG9 ( medlemmenes aktivitetsgruppe av 2009) og seniorprest, avsluttet ved ” å smile Julen inn” – kort og vakker tale, om lyset og julen. Vi sang tilslutt ”Deilig er Jorden” – stående.

Denne ”historiske” aften ble avrunnet ved at leder ønsket alle en glad Jul, – velkommen tilbake til et aktivt nytt år 2011 – og med ønsket om å gjøre alle, familie og kjente, til medlemmer av Bryggens Venner.


NB: At hele denne ”historiske” aften ble tatt opp på film/DVD – er også historisk.

You need to install or upgrade Flash Player to view this content, install or upgrade by clicking here.


Ref. Kjell

Kommentarer er lukket.

Følg oss på FB