Nyhetsarkiv

Velkommen

Vi må ta vare på verdenskulturminnet Bryggen. Trusselbildet endrer seg kontinuerlig.Les “Bybane over Bryggen eller i tunnel – noen samfunnsøkonomiske betraktninger” ved å følge denne linken

Les utredningen “Bybane i tunnel gjennom sentrum” ved å følge denne linken

Les Hvitboken ved å følge denne linken

18-Bybane på Bryggen – Merknad til varsel om oppstart områdereguleringsplan


Les Bryggens Venners høringsuttalelse ved å følge denne linken


Les Bryggens Venners uttalelse til tilleggsutredning ved å følge denne linken


Visjon Bryggens Venner: ”Verdig bevaring og utvikling av verdenskulturminnet Bryggen som merkevare for Bergen”

For å fremme dette formålet skal Bryggens Venner spre informasjon og kunnskap om Bryggen og også stille spørsmål og skape debatt.

Foreningen har i dag ca. 1200 medlemmer. Vi ønsker oss enda flere medlemmer.

En stor medlemsmasse gjør at vi blir hørt og at vi kan bidra til gagn for Bryggen. Er du glad i Bryggen og Bergen, trykk på “Bli medlem” for påmelding. Velkommen til oss!


Med Bryggehilsen

Bryggens Venner

Følg oss på FB